Co vás zajímá

Zde najdete odpovědi na nejčastější dotazy, které nám kladete, zajímavosti o psech a jejich výcviku a několik veselých historek a vtipů k pobavení.

Netrpí pes když je většinu času v bytě s jedním člověkem?

Předkové psů žili ve smečce a i po tisíciletích se pes pořád vidí jako člen smečky. V našich podmínkách jsou zbylými členy hlavně lidé. Držitel psa je pak vůdcem a ostatní členové rodiny toto musí respektovat, což se učí při předávání psa. Pro psa je velmi uspokojivé trávit většinu času s vůdcem smečky. Pes dokáže až 18 hodin denně prospat, ale pořád vnímá blízkost svého pána. Proto se „sloužící“ psi mají asi nejlépe ze všech: jsou pořád se svým pánem, doprovázejí ho i tam, kam jiní psi nemohou, častou jsou středem pozornosti o obdivu.

Opakování cviků, které se už jednou naučili, je rovněž těší, zvlášť když pokaždé následuje alespoň slovní pochvala. Pozná to na nich každý při pohledu na jejich rozvrtěný ocásek. Každý pes se, samozřejmě, potřebuje proběhnout, ale velikost psa a velikost bytu není vůbec důležitá, pokud má pes svoje klidné místo na oddech.

Není to týrání, když pes musí pracovat?

Pes je činorodé zvíře a potřebuje se někde realizovat. Retrívři se pak vyznačují ještě výrazným temperamentem, který je nutí pořád něco dělat, zejména rádi aportují, protože k tomu byli jako rasa vyšlechtěni. Když se psi nudí, hledají si zábavu sami a mohou kolem sebe rozebírat a ničit věci. Práce je pro ně zajímavou náplní, hlavně když je tak různorodá jako u asistenčních psů. Není ani fyzicky náročná – pes se třeba nikdy nepoužívá na tahání vozíku, jenom na roztažení.

Proč se cvičí právě retrívři?

Měli jsme možnost cvičit několik ras psů a retrívři se nám osvědčili nejlépe. Jsou dostatečně vysocí, aby mohli pohodlně podávat předměty klientovi na vozík a dost silní, aby mu pomohli vozík roztáhnout nebo přitáhnout. Nejdůležitější jsou ale jejich geneticky zakódované pudy a povahové vlastnosti. Mají vysokou pracovní inteligenci, rychle se učí a ani po delší době naučené cviky nezapomenou, což je třeba problém u ovčáků. Mají veselou a přátelskou povahu, milují děti a v žádné situaci nejsou agresivní. Aportování, které je základem pro většinu pracovních dovedností asistenčního psa, považují za zábavu a přináší jim uspokojení, protože tato vlastnost byla upevňována v průběhu šlechtění.

V jakém věku psa je nejvhodnější začít s výcvikem?

I pes má mít dětství, takže předvýchova štěněte probíhá spíše formou hry a učí se jenom základní věci: hygiena, přivolání, sed a leh. Vítáme také, když pes neleze na gauč a neloudí u stolu.

Skutečný výcvik začíná nejdřív ve věku jednoho roku, kdy je možné prověřit zdravotní stav psa, zejména provést rentgeny a eliminovat genetické vady. Výcvik psa je hodně pracný a finančně náročný, takže cvičíme jenom zdravé jedince. Naši klienti se na své psy velmi silně citově vážou, a proto chceme, aby jim pejskové v dobrém zdraví sloužili co nejdéle a aby jim v žádném případě nebyli na obtíž.

Proč je těžší cvičit psy pro děti?

Pes je tvor, který původně žil ve smečce a pořád má geneticky zakódované vytváření, pozorování a dodržování hierarchie ve smečce. To způsobuje, že nejvíce uznává nejsilnějšího člena smečky, kterým je pro psa většinou otec rodiny. Dítě je až na nižším stupni a pes vůči němu má spíše pečovatelský vztah, protože mu i voní jako mládě. Při předávání psa musí spolupracovat celá rodina při narušování hierarchie psa tak, aby dítě považoval za pána číslo jedna. Čím je dítě mladší, tím je to těžší. Jsou ovšem i psi, kteří společnost dítěte přirozeně preferují, a takové psy se snažíme najít už při výběru vhodného adepta na výcvik. Pes musí být úplně klidný a mít jemné pohyby.

Pro děti se cvičí kromě běžných dovedností i hodně speciálních cviků, třeba zvedání hlavičky nebo přidržování fixů při otvírání. Kladou se na ně i větší nároky v běžném životě dítěte, třeba schopnost zůstat delší dobu v klidu v skupince dětí při vyučování.

Co je inteligentní neposlušnost?

Je to dovednost speciálně cvičeného psa, který v situaci, která je pro klienta nebezpečná, neuposlechne jeho přímý povel. Jako příklad uvádím zážitek klientky s vodicím psem: na sídlišti přes chodník vyřezali asfalt, takže vznikla prohlubina asi 8 cm hluboká. Pes u ní každý den zastavil, paní dala povel vpřed a pokračovali. Jednoho dne pes povel nesplnil, pani ho zatáhla, ani se nehnul. Nedbala, vykročila a upadla do příkopu více než metr hlubokého. Od té doby se vždy raději spolehne na úsudek svého chytrého psa.

* Nestačí malému dítěti terapeutický pes, který je méně náročný na výcvik než asistenční pes?

Malému dítěti do určitého věku by opravdu stačil i terapeutický pes, ovšem při posuzování žádosti o cvičeného psa bereme do úvahy celkovou situaci rodiny. V mnoha případech volíme raději psa asistenčního, protože jeho kvalifikace může ohromným způsobem ulehčit ostatním členům rodiny. Většina maminek musí své děti přenášet a s jejich přibývající váhou ocení, když jim pes při tom může otvírat dveře, rozsvěcovat světlo a podávat potřebné věci. Navíc pes „ve službě“ zůstává 8 i více let a u většiny dětí je předpoklad, že se časem naučí jeho dovednosti využívat i samy.

* Jak dlouho se cvičí asistenční pes?

Délka výcviku závisí od mnoha faktorů, zejména od pracovní inteligence psa, která je i v rámci jednoho plemene u každého jedince jiná, od počtu dovedností, které pes musí ovládat a od osobnosti klienta, pro kterého se cvičí. Pro psa je přirozenější poslouchat dospělého muže než malé dítě, souvisí to s jeho hodnocením postavení lidí v jeho „smečce“. Výcvik psa tedy trvá 5 až 9 měsíců a pak ještě následuje proces secvičení psa s klientem, kde se klient naučí psa správně „používat“.

* Zajímavost:

Podařilo se nám získat Výroční zprávu Deylova ústavu pro slepé za rok 1945, ve které jsme zjistili, že neziskové organizace se i v té době potýkaly s podobnými problémy při financování jako my. Měly ovšem i horší potíže, zejména ty způsobené válkou. Přečtěte si zde.Pes pomůže © All Rights Reserved