Děkujeme dárcům


Jménem všech lidí, kterým speciálně cvičený pes pomůže změnit život k lepšímu, děkujeme všem našim příznivcům.

V roce 2012 a 2013 byli nejštědřejší:

  • AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.
  • ALPLA S.R.O
zaměstnanci společnosti AXA ASSISTANCE CZ s.r.o.

MUDr. Jiřina Charvátová
MUDr. Stanislava Stuchlá
MUDr. Pavel Čelakovský
PhDr. Zuzana Čaplová
MUDr. Alena Hrbáčová
PhDr. Přemek Podlaha a jeho paní Kateřina Kalendová
MUDr. Dana Piwková
MUDr. Hana Puharičová
MUDr. Naděžda Bydžovská
Mangaloo, s.r.o.
MUDr. Petr Žitný
MUDr. Stanislava Loučková
MUDr. Jana Kozielová
MUDr. Ivana Benešová
MUDr. Magdalena Truhlářová
MUDr. Jitka Homoláčová
MUDr. Vladimír Remeš
MUDr. Vlasta Konopková
MUDr. Karla Nešporová
pan Václav Jirsík
pan Václav Tobořík
ARAXIS s.r.o.
SADENT dentální centrum s.r.o.
MUDr. Jitka Palátová
MUDr. Helena Žáková
MUDr. Vladimír Rajzl
Medipont Plus, s.r.o.
MUDr. Iva Dvoráčková
MUDr. Daniela Štorchová
Mgr. Marika Čupa
Ing. Monika Jurášová
paní Blanka Kutinová
MUDr. Zdeněk Novák
pan Martin Grotz
MUDr. Jitka Žondrová
Ing. Martin Mandl
MUDr. Karel Šultes
MUDr. Jana Nádeníčková
MUDr. Eva Cejnarová
MUDr. Marcela Neustupová
MUDr. Zina Synáková
MUDr. Věnceslava Holubová
MUDr. Drahomíra Pilná
MUDr. Zdeňka Vojtková
MUDr. Irena Dubišarová
MUDr. Kateřina Procházková
MUDr. Dana Krtičková
MUDr. Miluše Dupáková
MUDr. Zdeňka Skálová
MUDr. Jana Gregorová
MUDr. Alena Gruberová
MUDr. Jiří Březina
MUDr. Přemysl Fučík
pan František Nohel
MUDr. Miroslav Seiner
MUDr. Aleš Petřík
MUDr. Jena Mitysková
MUDr. Josef Vaníček
EMSK, s.r.o.
MUDr. Eva Hudečková
MUDr. Dagmar Měřičková
MEDICAL VISION s.r.o.
MUDr. Dana Šteinerová
MUDr. Ivan Karlin
ANALYSIS S.R.O.
MUDr. Martin Fanta
JUDr. Michael Macek
MUDr. Marta Fialová
MUDr. Emöke Nagyová
MUDr. Ivana Žídková
JUDr. Petr Kotek
Ing. Jakub Matušík
MUDr. Dagmar Doubravová
MUDr. Helena Aldorfová
Gastroenterologie s.r.o.
MUDr. Helena Hladná
MUDr. Dana Valentová
MUDr. Marie Rajmonová
MUDr. Marie Heřmanová
pan Václav Hyka
Mgr. Jakub Severa
MUDr. Lenka Šepsová
Ing. Jiří Gruber
MUDr. Jarmila Loudová
pan Ondřej Slach
MUDr. Tomáš Vaňatka
Ing. Miloš Pydych
paní Markéta Protivánková
Ing. Pavla Bártková
paní Ivana Vejdělková
paní Jana Hokůvová
MUDr. Kateřina Tatarková
MUDr. Pavel Petrů
Ing. Arch. Dana Novotná
MUDr. Ivo Krinke
MUDr. Helena Mazáčová
Poliklinika Jablunkov
MUDr. Irena Šustová
MUDr. Lubomír Hrabě
JUDr. Miroslav Novotný
JUDr. Irena Hučková
MUDr. Blažena Hubková
paní Dagmar Živníčková
paní Eva Malušová
paní Dagmar Valvodová

V roce 2010 a 2011 nám největší finanční pomoc poskytli:

zaměstnanci společnosti AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o
MUDr. Jiřina Charvátová
PhDr. Zuzana Čaplová
MUDr. Pavel Čelakovský
PhDr. Přemek Podlaha
MUDr. Jitka Žondrová
MUDr. Dana Piwková
MUDr. Hana Puharičová
MUDr. Petr Žitný
MUDr. Karel Šultes
MUDr. Jana Kozielová
MUDr. Ivana Benešová
MUDr. Vladimír Remeš
MUDr. Alena Hrbáčová
MUDr. Stanislava Loučková
pan Václav Jirsík
MUDr. Jana Gregorová
MUDr. Alena Gruberová
MUDr. Jana Nádeníčková
paní Marika Vlachová
Ing. Monika Jurášová
paní Daniela Štorchová
paní Blanka Kutinová
MUDr. Zdeněk Novák
MUDr. Iva Dvoráčková
pan Martin Grotz
MUDr. Eva Cejnarová
MUDr. Věnceslava Holubová
MUDr. Zina Synáková
MUDr. Jitka Palátová
MUDr. Drahomíra Pilná
MUDr. Karla Nešporová
MUDr. Marcela Neustupová
MUDr. Vlasta Konopková
MUDr. Helena Hladná
MUDr. Zdeňka Vojtková
MUDr. Naděžda Bydžovská
MUDr. Jiří Březina
MUDr. Dana Valentová
MUDr. Magdalena Truhlářová
MUDr. Marie Rajmonová
MUDr. Dagmar Měřičková
MUDr. Kateřina Procházková
MUDr. Marie Heřmanová
MUDr. Aleš Petřík
pan Václav Hyka
Mgr. Jakub Severa
MUDr. Lenka Šepsová
Ing. Jiří Gruber
MUDr. Martin Fanta
MUDr. Jarmila Loudová
pan Alois Rotter
pan Jan Čupa
pan Ondřej Slach
MUDr. Tomáš Vaňatka
Ing. Miloš Pydych
paní Markéta Protivánková
Ing. Pavla Bártková
paní Štěpánka Podhorská
paní Ivana Vejdělková
paní Jana Hokůvová
MUDr. Kateřina Tatarková
MUDr. Pavel Petrů
Ing. Arch. Dana Novotná
MUDr. Ivo Krinke
MUDr. Helena Mazáčová
MUDr. Josef Vaníček
MUDr. Ivana Žídková
MUDr. Irena Dubišarová
MUDr. Dana Šteinerová
MUDr. Přemysl Fučík
MUDr. Irena Šustová
MUDr. Lubomír Hrabě
JUDr. Miroslav Novotný
JUDr. Irena Hučková
MUDr. Blažena Hubková
MUDr. Eva Hudečková
JUDr. Petr Kotek
paní Dagmar Živníčková
paní Marie Schreursová
paní Jaroslava Zmrhalová
pan Jaroslav Řezníček
MUDr. Martina Vitásková
paní Lenka Bučková
Ing. Vlasta Hubíková
MUDr. Stanislava Stuchlá
paní Jana Pincová
pan Václav Tobořík
MUDr. Vlaďka Bžunková
MUDr. Miroslav Seiner
MUDr. Dagmar Doubravová
MUDr. Miluše Dupáková
MUDr. Ivanka Julišová
MUDr. Libor Bártek
MUDr. Vladimír Rajzl
Ing. Martin Mandl
MUDr. Danuška Kovářová

Mnohokrát děkujeme i:
Rosa Computers za bezplatné řešení našich softwarových problémů
Panu Martinovi Nespešnému za bezplatné provozování a úpravu našich webových stránek
Panu Makovcovi z Klatov za bezplatné zhotovování nášivek na postroje

Největší finanční podporu nám v roce 2008 a 2009 poskytli:

MUDr. Jiřina Charvátová
MUDr. Hana Čelakovská a MUDr. Pavel Čelakovský
PhDr. Přemek Podlaha
MUDr. Vladimír Remeš
PhDr. Zuzana Čaplová
MUDr. Dana Piwková
MUDr. Helena Nechutová
MUDr. Ivana Benešová
MUDr. Michal Škarabela
MUDr. Stanislava Loučková
MUDr. Stanislava Stuchlá
paní Jana Pincová
pan Václav Tobořík
MUDr. Alena Hrbáčová
Ing. Monika Jurášová
MUDr. Zdeněk Novák
paní Marika Vlachová
MUDr. Vladimír Rajzl
Ing. Martin Mandl
MUDr. Marie Rajmonová
MUDr. Jana Nádeníčková
MUDr. Naděžda Bydžovská
MUDr. Vlaďka Bžunková
MUDr. Jitka Palátová
MUDr. Ivana Žídková
MUDr. Danuška Kovářová
MUDr. Zdeňka Vojtková
pan Václav Jirsík
MUDr. Jana Gregorová
PhDr. Marie Kublová
MUDr. Magdalena Horká
MUDr. Eva Cejnarová
MUDr. Marcela Neustupová
MUDr. Libor Bártek
MUDr. Zina Synáková
MUDr. Drahomíra Pilná
MUDr. Hana Puharičová
MUDr. Zdeňka Skálová
MUDr. Jana Kozielová
paní Miroslava Petříčková
MUDr. D. Šteinerová
MUDr. Karel Belcredi
JUDr. Petr Kotek
paní Renata Preisingerová
paní Eva Malušová
pan Jan Čupa
MUDr. Igor Čižmář
MUDr. Milan Široký
MUDr. Miluše Dupáková
paní Marie Horváthová
MUDr. Petr Štefka
MUDr. Helena Hladná
MUDr. Zdeněk Šimbera

Nášivky pro naše psy nám zdarma dodává:

pan Radomír Makovec
Mánesova 872/III
339 01 Klatovy
tel. 777 104 322, 376 396 018
makovcovi@investtel.cz, www.vysivkymakovec.cz

Největší finanční dary nám v roce 2006 a 2007 poskytli:

PhDr. Zuzana Čaplová
MUDr. Jiřina Charvátová
MUDr. Hana Čelakovská a MUDr. Pavel Čelakovský
pan Radomír Houser
MUDr. Stanislava Stuchlá
MUDr. Ivana Benešová
MUDr. Zina Synáková
PhDr. Přemek Podlaha
pan Miloš Bauer
MVDr. Miroslav Kulich
MUDr . Helena Nechutová
MUDr. Dana Piwková
MUDr. Eva Cejnarová
MUDr. Jana Gregorová
MUDr. Helena Hladná
MUDr. Petr Štefka
MUDr. Magdalena Horká
MUDr. Dana Krtičková
paní Stanislava Loučková
MUDr. Jana Nádeníčková
MUDr. Zdeněk Novák
MUDr. Petr Nový
paní Miroslava Petříčková
MUDr. Drahomíra Pilná
MUDr. Milan Široký
MUDr. Michal Škarabela
MUDr. Petr Šantora
paní Daniela Štorchová
MUDr. Zuzana Vojtková
MUDr. Helena Puharičová
pan Tomáš Rohan
Ing. Martin Mandl
MUDr. Lenka Šepsová
MUDr. Marie Rajmonová
pan František Bělohlávek

Za obětavou práci děkujeme našim příznivcům, kteří nám v mnoha oblastech pomáhají bez nároku na odměnu:

Ing. Karel Hampl
Václav Rosa www.rosacom.cz
Filip Švejcar www.tlapka.cz

Nášivky pro naše psy nám zdarma dodává:

pan Radomír Makovec
Mánesova 872/III
339 01 Klatovy
tel. 777 104 322, 376 396 018
makovcovi@investtel.cz, www.vysivkymakovec.cz

V roce 2005 nám největší pomoc poskytli:

MUDr. Hana Čelakovská a MUDr. Pavel Čelakovský
MUDr. Jiřina Charvátová
MUDr. Pavel Hlava
MUDr. Stanislava Stuchlá
MUDr. Ivana Benešová
MUDr. Věra Staňková
MUDr. Dana Piwková
MUDr. Vladimír Remeš
MUDr. Jiří Stehlík
Ing. Martin Mandl
MUDr. Zdeněk Novák
MUDr. Halina Bolková
MUDr. Kateřina Vindyšová
Vladimír Pekařík
MUDr. Eva Cejnarová
MUDr. Marcela Neustupová
MUDr. Michal Škarabela
MUDr. Drahomíra Pilná
MUDr. Jana Nádeníčková
MUDr. Petr Šantora
MUDr. Milan Široký
MUDr. Zina Synáková
MUDr. Miluše Dupáková
MUDr. Magdalena Horká
MUDr. Petr Nový

Za obětavou práci děkujeme našim příznivcům, kteří nám v mnoha oblastech pomáhají bez nároku na odměnu:

Ing. Karel Hampl
Václav Rosa www.rosacom.cz
Filip Švejcar www.tlapka.cz

Nášivky pro naše psy nám zdarma dodává:
pan Radomír Makovec
Mánesova 872/III
339 01 Klatovy
tel. 777 104 322, 376 396 018
makovcovi@investtel.cz

V roce 2004 byli nejštědřejší:

MUDr. Hana Čelakovská a MUDr. Pavel Čelakovský
MUDr. Jiřina Charvátová
MUDr. Stanislava Stuchlá
MUDr. Vladimír Remeš
MUDr. Jiří Stehlík
MUDr. Ivana Benešová
MUDr. Igor Čižmář
MUDr. Miluše Dupáková
MUDr. Jana Kopřivíková
MUDr. Miroslav Kulich
Martin Mandl
MUDr. Věra Mlčochová
MUDr. Petr Nový
MUDr. Alexandra Obrtelová
Vladimír Pekařík
MUDr. Dana Piwková
MUDr. Marie Rybová
MUDr. Vratislav Seifert
MUDr. Jarmila Staňková
MUDr. Věra Staňková
MUDr. Zina Synáková
MUDr. Petr Šantora
MUDr. Milan Široký
MUDr. Zdeňka Vojtková
MUDr. Romana Zlesáková
MUDr. Helena Žáková
MUDr. Hana Žurková


Pes pomůže © All Rights Reserved
<