Zprávy o činnosti

Naše příznivce a naše klienty vždy jednou ročně informujeme o tom, čeho jsme za uplynulé období dosáhli, jak jsme hospodařili a s čím jsme se potýkali. Je to i místo, kde můžeme poděkovat našim sponzorům, přispěvatelů a dobrovolníkům za pomoc, bez které bychom nic nedokázali.Pes pomůže © All Rights Reserved