Jak pomoci

Náš spolek je neziskovou organizací a jediným zdrojem našich příjmů jsou v současnosti příspěvky, sponzorské dary a příjmy z propagační činnosti. Stát nám v současné době, bohužel, na asistenční a terapeutické psy vůbec nepřispívá, takže naši klienti jsou odkázáni pouze na pomoc svých spoluobčanů a firem.

Dárcům, kteří nám kromě příspěvku zašlou i svoji adresu, vystavíme Potvrzení o přijetí daru, takže si tuto částku budou moci odečíst z daňového základu, i když nepodnikají. Každoročně je pak budeme informovat o výsledcích naši činnosti zasláním Zpravodaje Pes pomůže.

Spolupráce s firemními dárci je možná v různých formách a rozsahu, mohou se zapojit i zaměstnanci, zorganizovat teambuildingové akce a podobně.

Všem dárcům, kteří nám pomáhají zlepšit životy lidí, předem mnohokrát děkujeme.

Banka: Fio banka, a.s.
Číslo účtu:     21000 22900 / 2010
  (Původní účet u MONETA Money bank č. 155 711 077 / 0600 zůstává rovněž v platnosti)


Pes pomůže © All Rights Reserved