Jak se cvičí

Adept na speciální výcvik je v ideálním případě přijímán do předvýchovy jako štěňátko. Do dosažení jednoho roku věku je jeho předvýchova kombinací pozitivního utvrzování pomocí slovní a fyzické pochvaly a negativních důsledků nepatřičného chování, většinou formou slovního napomenutí. Štěňátka žijí v domácnosti, kde se postupně naučí hygienickým návykům a vnímání běžného života v rodině i ve městě. Účelem předvýchovy je vychovat sebevědomého, ničím nestresovaného psa zvyklého řešit běžné životní situace.

Přibližně ve věku jednoho roku pes projde sérií fyzických a psychických testů a zdravotní prohlídkou. V tomto okamžiku se zvažuje i přidělení psa konkrétnímu žadateli na základě kritérií vzájemné shody, dle povahy a temperamentu psa a druhu a stupně postižení klienta s ohledem na jeho speciální potřeby. Samotný odborný výcvik psa trvá přibližně 6 měsíců. Za tuto dobu se posílí a rozšíří jeho poslušnost a naučí se konkrétní činnosti potřebné k obsluze klienta dle typu a rozsahu postižení.

Po ukončení odborného výcviku psa začíná fáze secvičování budoucího týmu pes-klient. Odevzdávání psa včetně potřebného vybavení probíhá pod dozorem cvičitele přímo v bydlišti klienta a trvá zpravidla několik dnů, u vodicích psů týden až dva týdny. Pes se naučí na slovo poslechnout nového člověka a členy jeho rodiny a orientovat se v jeho bydlišti a okolí. Klient se naučí používat jednotlivé povely a ovládat psa v různých situacích.

Po odevzdání psa monitorujeme jeho další činnost, poskytujeme odborné rady a přecvičujeme případné nedostatky nebo psa doučíme potřebným novým prvkům. Zkušenosti a připomínky našich klientů jsou pro nás důležitým zdrojem informací o správnosti složení výcvikového programu. Pomáhají nám neustále zvyšovat kvalitu našich psích absolventů.Pes pomůže © All Rights Reserved