Terapeutický pes

Léčebný vliv terapeutického psa na člověka má dvě roviny: fyzickou a psychickou. Při polohování psa k člověku se využívá toho, že pes má asi o stupeň vyšší teplotu než člověk, takže dochází k přehřátí svalů klienta, které často vede k zlepšení krevního oběhu a uvolnění svalových křečí. Blahodárný je i dotek se srstí. Zejména u dětí se pak různé polohy a využívají i k stimulaci k pohybu a rehabilitaci.

V psychické rovině plní terapeutický pes pozitivní funkci přítele a společníka, je důvodem ke komunikaci a může vylepšit třeba vztahy mezi klienty v ústavech. Jeho úkolem je ovlivňování akutních depresí i dlouhodobého psychického stavu, pomoc při vyrovnáni se s náhlou ztrátou či v období zvýšených bolestí, třeba po náročné operaci. Je prokázáno, že už i pouhé externí návštěvy takového psa vedou ke zlepšení nálady a atmosféry v ústavu. Pes je zdrojem mazlení a projevů oddanosti, příčinou radosti, tématem k rozhovoru a podnětem k fyzickému pohybu a hrám. Terapeutický pes je tedy sluníčkem pro mentálně postižené lidi a nemocné, kteří jsou z různých důvodů nuceni setrvávat v ústavní péči, jako i důchodců a dětí žijících v domovech. Zajišťujeme i psy pro dlouhodobě nemocné či mentálně postižené klienty v domácí péči.

K dovednostem patří zejména:

  • splnění povelů poslušnosti (např. přivolání, posazení, odložení)
  • aportování předmětů a jiné hry
  • trpělivost při dotyku chovance/pacienta, setrvání v pozici
  • upozornění člena rodiny nebo personálu na nestandardní chování jednotlivce

Péče o psa je dalším terapeutickým prvkem, kdy se chápe jako závazná povinnost a pomáhá posílit pocit odpovědnosti.Pes pomůže © All Rights Reserved