Kdo jsme

Zakladatelé organizace

V roce 2000 se sešla skupinka nadšenců, kteří se rozhodli udělat něco pro to, aby se alespoň několika zdravotně postiženým lidem žilo lépe a tak bylo v únoru 2001 registrováno sdružení Pes pomůže.

Za důležité jsme považovali dvě věci: založení organizace, která by byla schopna poskytnout informace o možnostech využití speciálně cvičených psů pro zdravotně postižené lidi a organizačně i finančně zajistit odborný výcvik pro konkrétní klienty. Druhou důležitou věcí byla propagace myšlenky pomáhajících psů zejména mezi vozíčkáři, protože pojem „asistenční pes“ znalo v té době jenom několik lidí. Velkou výhodou pro nás byly zkušenosti výcvikové školy pana Kadlečka, který již v roce 1992 předal prvního asistenčního psa v České republice a znal možnosti využití psů pro pomoc vozíčkářům ze zahraničí. Naše jazykové znalosti nám umožnily nastudovat všechny informace, které bylo možné najít na internetu a naši cvičitelé úspěšně aplikovali i tyto poznatky do profilu dovedností našich psů.

Nic z toho bychom nedokázali bez oddané práce dobrovolníků, kteří šetří naše omezené finanční zdroje a umožňují nám věnovat maximum prostředku na nákup a výcvik psů a bez práce našich cvičitelů, kteří v počátcích cvičili psy za honoráře, které byly v nedohlednu.

Ing. Andrea Kaufmanová je zakládajícím členem a předsedkyní spolku, telefonistkou infolinky a redaktorkou Zpravodaje Pes pomůže. Je absolventkou VŠE a vede i účetnictví spolku. Má na starosti všechny administrativní a propagační záležitosti spolku a jednání s klienty, cvičiteli a zejména dárci. Všechny tyto aktivity vykonává bez nároku na odměnu a ve svém volném čase, což jí umožňuje flexibilní pracovní doba nezávislého poradce.

Václav Rosa je zakládajícím členem spolku. Je vozíčkář, takže i jeho osobní zkušenosti jsou užitečným zdrojem informací. Jako IT odborník zajišťuje některé technické záležitosti a řešení. Pro spolek pracuje rovněž bezplatně.

MVDr. Roman Maleček je zakládajícím členem spolku a poradcem v oblasti zdraví psů. Tyto funkce plní také jako dobrovolník.

Cvičitelé psů

Výcviková škola Kadlečekových Výcviková škola Kadlečekových je rodinná firma, která pro nás do roku 2004 cvičila většinu psů. Pan Jiří Kadleček se výcviku psů pro zdravotně postižené lidi věnoval již od první poloviny osmdesátých let. Tou dobou pracoval v společnosti Meta, která sloužila zejména k uspokojování zvláštních potřeb lidí se zdravotním postižením, kteří tam i na některých pozicích pracovali. Úzký kontakt s těmito lidmi mu umožnil vypracování efektivních metod výcviku psů s ohledem na specifické potřeby klientů. Rovněž byl pověřen funkcí posuzovatele kvality zkoušek vodicích psů. Za zmínku stojí také vycvičení vůbec prvního asistenčního psa v ČR, který byl předán v roce 1994. Pan Janoušek tenkrát svého psa od výcvikové školy dostal jako dárek, škola ho vycvičila bezplatně, protože nebylo možné zajistit ani jeho částečné financování. Jeho příběh si můžete přečíst zde.

V současnosti tým našich cvičitelů řídí náš hlavní cvičitel, pan Zdeněk Štěrba. Přímo zodpovídá za posouzení konkrétní situace žadatele o psa, vykonává první schůzky u žadatelů, řídí výběr konkrétních psů dle požadavků klientů a kontroluje kvalitu jejich výcviku a secvičení psů s klienty. Následně kontroluje jejich soužití a řeší případně dotazy či problémy.

Od počátku pro nás pracuje i paní Jana Marešová, které pomáhá i její manžel Jiří a na dráhu cvičitelky se dala i jejich dcera Markéta.

Další cvičitelkou, která pro nás pracuje, je paní Daniela Kuncová. Kromě výcviku a canisterapie se nadšeně věnuje i agility.Pes pomůže © All Rights Reserved