Nadace ČEZ

Nadace ČEZ (dříve Nadace Duhová energie) vznikla v roce 2002 jako jedna z prvních firemních nadací v ČR. V roce 2003 byly vyhlášeny dva nosné a dosud nejúspěšnější grantové programy: Podpora regionů – dlouhodobě zaměřený na podporu zlepšování kvality života obyvatel ve všech regionech České republiky a Oranžové hřiště – zaměřený na podporu výstavby nových hřišť a rekonstrukci stávajících venkovních hřišť.

V průběhu let vznikala další grantová řízení a projekty, která reflektují aktuální potřeby společnosti: Duhové dílny pomohly v letech 2004 - 2005 vybavit školy pro hodiny výtvarné výchovy a kroužky. Duhová auta pomohla řadě neziskovek k větší mobilitě. Oranžové kolo putuje od roku 2004 po velkých kulturních a sportovních akcích a nabízí veřejnosti minutové charitativní jízdy. Plníme přání zapojuje od roku 2009 do pomoci potřebným zaměstnance Skupiny - zaměstnanci přispívají libovolnou částkou, kterou Nadace ČEZ zdvojnásobí. Oranžové schody podpořily bezbariérovost škol. Stromy od roku 2011 přináší do obcí a jejich okolí novou zeleň. Díky příspěvku na Oranžovou učebnu mohou školy získat nové názorné pomůcky a vybavení. Oranžové přechody přináší od roku 2013 chodcům pocit větší bezpečnosti na osvětlených přechodech pro chodce. Zaměstnanecké granty umožňují zaměstnancům Skupiny ČEZ získat příspěvek pro neziskové organizace, ve kterých sami působí. Nejnovějším programem Neziskovky podporuje rozvoj a profesionalizaci neziskových organizací poskytujících služby přímé péče v sociálních službách.

V roce 2015 Nadace ČEZ spustila aplikaci EPP pomahejpohybem.cz, díky které její uživatelé vlastní aktivitou podporují projekty Nadace ČEZ zejména v sociální oblasti.
V roce 2020 jsme v tomto programu získali štědrý příspěvek ve výši 100.000 Kč na pořízení asistenční fenky Betty pro Adélku z Havířova. I jejím jménem mnohokrát děkujeme Nadaci i všem lidem, kteří pomáhají pohybem.Pes pomůže © All Rights Reserved
<