Kdo může dostat psa

Proces posuzování zájemců o psa, výběru a výcviku vhodného psa a jejich vzájemné secvičování se řídí přísnými pravidly zohledňujícími etický přístup vůči potřebám klienta i psa. Za ideální stav považujeme, aby speciálně cvičeného psa mohl dostat každý kdo ho potřebuje, projeví o něj zájem a je schopen se o něj postarat.

Funkce vodicího psa je jasná a nezastupitelná. Jsou nevidomí, kteří se po ulicích pohybují plynule a téměř bez problémů, jenom s použitím hole. Jsou však situace a nástrahy, kterým se nevyhnou: výškové překážky, menší překážky na chodníku, louže nebo olejové skvrny a jiné nepředvídatelné a neohmatatelné věci. A určitě je nepříjemné oťukávat v autobuse lidi při hledání volného místa nebo si ušpinit ruce při hledání spadlých klíčů.

Asistenční pes zajišťuje zejména vozíčkářům zvýšení pohodlí a nezávislosti na jiných lidech, urychlení některých rutinních úkonů a snížení rizika vypadnutí z vozíku. V některých případech pes umožňuje i pohyb lidem s poruchou rovnováhy.

Kladný vliv terapeutického psa na zdraví člověka je už všeobecně uznáván a v renomovaných léčebných zařízeních pravidelně využíván. Canisterapie je metoda velmi komplexní, pes dokáže nejen prohřát problematické a nepohyblivé části těla při polohování, ale i stimulovat klienta k pohybu, ke komunikaci a dokonce i vylepšit vztahy mezi klienty v ústavech. Dobrý psychický stav klientů je v mnoha případech univerzálním lékem, který urychlí i fyzické uzdravování a o blahodárném působení vždy dobře naladěného psa na duševní pohodu jistě nikdo nepochybuje.

Na druhé straně je potřeba si uvědomit, že pes je živý tvor, který potřebuje každodenní péči a pozornost. Nejdůležitější je zajištění venčení a výběhu psa. U lidí, kteří opravdu nemohou vyjít z domu, toto mohou zajistit členové rodiny, ale asi by nebylo vhodné žádat o to pečovatelku. Psi se předávají kastrováni, takže odpadají starosti s obdobím reprodukčních cyklů. Jinak pes potřebuje místo na pelíšek, kde se může vyspat, pravidelné krmení a stálý zdroj vody, česání a veterinární péči. A v neposlední řadě vlídné slovo a pocit, že patří do rodiny. Je důležité, aby k psovi měl dobrý vztah nejen jeho držitel, ale i všichni členové jeho domácnosti. Pes by měl pro každého z nich představovat přínos, nikdy ne břímě nebo zdroj starostí. Není to obslužní stroj, je to živá bytost, která přináší užitek, radosti i starosti. Rozhodnout se pro něj znamená přijmout odpovědnost za jeho blaho. A pes se za to všechno dokáže mnohonásobně odvděčit.

Pro žadatele o psa je důležitá informace, že pořízení psa a jeho výbavy ho nebude stát nic. Dle svých majetkových poměrů může přispět částkou, kterou uzná za vhodnou, ale jenom na principu dobrovolnosti. Chápeme, že většina žadatelů má omezené příjmy a proto se ve své činnosti spoléháme na laskavou pomoc firem a lidí, kteří mohou a chtějí přispět.

Následnou péči o psa, t.j. jeho stravování a veterinární prohlídky, si žadatel hradí už sám. V případě vodicích psů nese tyto náklady stát, u ostatních typů psů to záleží na rozhodnutí konkrétních místních úřadů.Pes pomůže © All Rights Reserved