Nadace O2

Hlavním posláním Nadace O2 je podpora projektů, které přispívají ke zlepšování duševního i tělesného rozvoje dětí a mládeže. Nadace O2 dále přispívá k rozvoji a ochraně prostředí a komunit, ve kterých žijeme. Prostřednictvím technologií, služeb a duševního vlastnictví společnosti Telefónica O2 Czech Republic podporuje také projekty ze sociální oblasti s cílem vyrovnávat šance u dalších znevýhodněných skupin a jednotlivců.

Pro naši organizaci se Nadace O2 stala jedním z nejvýznamnějších partnerů. Regionální rady, které rozhodují o přidělení grantů na jednotlivé projekty, si uvědomují důležitost speciálně cvičených psů v životě zdravotně postižených a tím hodně znevýhodněných dětí. Na rok 2007 jsme pro region Zlínského a Olomouckého kraje získali grant ve výši 350.000 Kč, který nám pomohl financovat pořízení tří asistenčních psů. Čtrnáctiletá Michaela z Olomouce dostala svoji fenku Tinu už koncem roku 2006, fenka Sára o svého třináctiletého Filipa pečuje od září 2007 a šestiletá Gábinka dostala "chlupaté štěstí" Lusitu k Vánocům. Jménem všech dětí i jejich rodin, pro které pes rovněž představuje velkou pomoc a úlevu, Nadaci O2 mockrát děkujeme.

    Michaela a Tina               Filip a Sára                       Gabriela a Lusita


Ještě jako Nadace Eurotel nám tato organizace v roce 2003 poskytla grant ve výši 450.000 Kč, za které jsme pořídili 4 asistenční psy pro děti z regionu Jižní Morava:Pes pomůže © All Rights Reserved
<