Dr. Kaufmann & Partner

Společnost pana Dr. Zdeňka Kaufmanna nám již od našeho založení poskytuje vydatnou pomoc - jak finanční, tak materiální - a spolupracuje s námi i při získávání nových sponzorů. Každoroční štědrý příspěvek je jedním ze základů naší finanční stability a společnost se stala naším nejvýznamnějším sponzorem.

Panu doktorovi za jeho laskavost a chuť pomoci dobré věci mockrát děkujeme.Pes pomůže © All Rights Reserved
<