http://danmarkpillen.com/viagra-apotek/

AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.

Posláním společnosti AXA ASSISTANCE je zajišťování asistenčních služeb a to 24 hodin denně. Každoročně úspěšně řeší okolo 5 miliónů asistenčních případů po celém světe a pomoc lidem v nesnázích je pro ně samozřejmostí. Patrně proto se společnost i její zaměstnanci jako jednotlivci stali jedním z našich největších sponzorů.

Podnětem ke vzniku celého projektu se stala stokoruna, kterou k děkovnému dopisu přiložila spokojená klientka. Rozhodnutí použít tyto peníze na charitu bylo okamžité a nápad připojit další prostředky a přispět na něco velkého a smysluplného následoval vzápětí. Zaměstnanci mezi sebou vybrali částku, která umožnila financování asistenčního psa pro šestiletou Anežku z Karviné. Fenku jsme na počest společnosti nazvali „Axa“. Jak Axa změnila život nejen Anežce, ale i celé rodině si můžete přečíst v děkovném dopise Anežčiny maminky zde.


Axa a Anežka

... díky laskavosti a štědrosti zaměstnanců a společnosti projekt pokračuje

Díky laskavosti a štědrosti zaměstnanců projekt pokračuje dále a to hned ve dvou liniích:

* 21.6. 2008 uspořádala AXA ASSISTANCE veřejnou sbírku v rámci celosvětového víkendu dobrovolnické práce finanční skupiny AXA. Téměř 40 zaměstnaců se vzdalo volné soboty, aby nám pomohlo prezentovat činnost našeho sdružení a získavat nové přispěvatele i přímo finanční prostředky do kasiček. Druhé kolo sbírky se pak konalo ještě 6.12. 2008.

* 22.6. 2012 se zaměstnanci, opět v rámci celosvětové kampaně společenské odpovědnosti AXA Hearts, zapojili do projektu ekologické dopravy do zaměstnání. Každý kilometr cesty do práce pěšky nebo na kole společnost odměnila částkou 2 Eura. Téměř polovina zaměstnanců urazila 807 km, takže na konto Pes pomůže přibylo přes 40.000 Kč.

Druhou linií pomoci je podíl zaměstnanců i společnosti na financování našich projektů. Stali se tak patrony asistenčních psů, jejichž jména tvoří „abecedu pomoci“: po Axe to byli Betty, Cassie, Don Fram, Erik a Farid.

Partnerství se společností AXA ASSITANCE se stalo významným pilířem naší organizace. Již šestiletá pravidelná pomoc se významným způsobem podílí na finanční stabilitě naší společnosti i propagaci myšlenky pomáhajících psů. Společnosti i zaměstnancům mnohokrát děkujeme za finanční prostředky i spoustu času, který nám věnují.


Betty a Natálka

Cassie a Vojta

Don Fram a Jakub

Erik a Radka

Farid a Adam

Pes pomůže © All Rights Reserved
<